داریـوش    آلبوم : نازنین


 


1.مرا به خانه ام ببر .................................... دانلود

2.نازنین .................................................... دانلود

3.آینه ....................................................... دانلود

4.حادثه .................................................... دانلود

5.لالایی .................................................... دانلود

6.نیایش .................................................... دانلود

7.سرگردون  .............................................. دانلود

8.جنگل جاری ............................................ دانلود

9.یاس پرپر ................................................ دانلودبرچسب‌ها: آلبوم نزنین, آهنگ های آلبوم نازنین, آهنگ های قدیمی داریوش, داریوش اقبالی

Archives : آلبوم ها
سه شنبه ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ 13:9 ........ عمـاد ..... | |